Thursday, June 15, 2017

Anadolu Türk Beylikleri Mimarisi Yapı Planları

Amasya Bimarhanesi (Darüşşifası)

Nebii Camii

Nebii Camii

Safa Camii

Van Ulu Camii

Yakutiye medresesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Eserlerin Sosyal BIlgiler Öğretiminde Kullanılması


İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Mezopotamya, Anadolu, Ege ve Akdeniz uygarlıklarına ait çeşitli dönemlere tarihlendirilen eserlerin sergilendiği dünyanın en büyük müzeleri arasındadır.. 19. yüzyılın sonlarında ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur ve 13 Haziran 1891 tarihinde ziyarete açılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserler, sosyal bilgiler 6. sınıf 2. ünite yeryüzünde yaşam
ünitesine uygundur.