Thursday, June 30, 2011

Кайтаг Вышивки

Кайтаг люди живут в регионе Дагестана на Кавказе. Их вышивки были использованы для различных целей. Например, они считали, что жизнь не должны видеть лица мертвых, так вышивки были размещены (с дизайном перед внутрь), на лицах умерших. Они также использовали вышивку для покрытия шпаргалки для защиты детей от дурного глаза. Эти части были также важны в брачные ритуалы, как женщины будут использовать их, чтобы обернуть элементов в их приданое.

Wednesday, June 29, 2011

Турски ТеписиТурски плочице


Frida Kahlo de Rivera Autoportrait

Огист РоденFrancois Auguste Rene Roden (fr. François-Auguste-René Rodin) je bio francuski kipar, rođen 12. studenog 1840. u Parizu, a preminuo u predgrađu Pariza Medon 17. studenog 1917. godine.

Roden je izvršio revoluciju u skulpturi korištenjem slobode forme koja je do tada bila nepoznata. Umio je da izvaja i realistične skulpture, poput Mislioca, ali i predstaviti senzualnost koja je šokirala suvremenike, na primjer, skulptura Poljubac. Trudio se da njegove figure izražavaju emociju svim dijelovima tijela. Sam je prokomentirao za skulpturu Mislilac: "Ono zašto on misli, nije samo u njegovom mozgu, zgrčenom čelu, raširenim nozdrvama i stisnutim usnama, već iu svakom mišiću njegovih ruku, leđa i nogu, u stisnutoj pjesnici i zgrčenim nožnim prstima".

Roden je bio naturalista, više ga je interesirala emocija i karakter nego monumentalnost. Odbacivao je idealizam i apstrakciju tradicija antičke skulpture, kao i dekorativnost baroknih uzora. Iako se smatra tvorcem moderne skulpture, on nije bio revolucionarni protivnik tradicije. Obrazovao se na pariškoj Školi lijepih umjetnosti i godila su mu priznanja akademske javnosti.

Neke od narudžbi pretvorio je u snažne umjetničke kreacije. Grad Kale je naručio skulpturu Građani Kalea koja je trebala opisati epizodu iz srednjovjekovne prošlosti grada. Roden je ovaj zadatak riješio skupinom skulptura koje su postavljene na razini trga, a ne na pijedestalu. Spomenik književniku Honore de Balzaku je modelovao tako da je spomenik teškim ogrtačem sakrivao tijelo modela, a modeliranjem lica odražavao pogled u daljinu i trenutak umjetničkog razmišljanja. Oba rješenja su se susrela s neodobravanjem naručilaca, naviknutih na tradicionalne forme skulpture.

U kasnijoj fazi stvaralaštva, Roden je stvorio nekoliko "nepotpunih" skulptura (fragmenata), kao što su Čovjek koji korača i Iris-glasnik Bogova. Ovim skulpturama nedostaje glava ili neki dijelovi tijela. U ovim primjerima, umjetnik ne teži postizanju fizičke sličnosti, već prati vlastitu umjetničku ideju. Fragmenti su bili inspiracija za kipare apstrakcije narednih generacija.

Poznata je Rodenova veza sa umjetnicom Kamij Claudel. Ona mu je bila muza i ljubavnica, ali i vajarski model.

Najpoznatije Rodenova skulpture su: Brončano doba, ansambl skulptura Građani Kalea, kapija pakla, mislilac, poljubac, spomenik Balzaku, Ugolino i njegova djeca, Adam, Eva i druga djela.

Roden, avangardan u umjetnosti, ostavio je svoje skulpture, predloške, čak i potpis u domenu javne uporabe. Za njega je to bio način da svoje djelo ostavi budućim generacijama.

Салвадор Дали

Salvador Felipe Jacinto Dali, 1. markiz od pubo (katal. Salvador Felip Jacint Dalí Domènech, šp. Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech; 11 svibnja 1904. - 23 siječanj 1989, Figerasa) je bio katalonski španjolski nadrealistički slikar, pisac kipar, scenograf i glumac.

Фрида Кало ^^ Аутопортрет ^^Фрида Кало, Портрет Наташа Гелман