Tuesday, June 28, 2011

Дијего Ривера
Diego Marija de la Concepcion Juan Nepomuseno Estanislao de la Rivera i Barijentos Akosta i Rodriguez (šp. Diego María de la Concepcion Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez), rođen je 8. prosinca 1886. u Gvanahuatou. Umro je 25. studenoga 1957 u gradu Meksiku. Bio je veoma značajan meksički muralista. Njegovi murali sa socijalnim temama mogu vidjeti u povijesnom centru grada Meksiko.

No comments:

Post a Comment