Thursday, June 2, 2011

Salih Urallı (1908-1984)D Grubu’na sonradan katılan Salih Urallı, Sanayi-i Nefise Mektebi`nde bir süre Namık İsmail atölyesinde çalıştıktan sonra 1931’de Paris’e giderek Andre Lhote ve Fernand Leger atölyesine devam etmiştir.Çalışmalarının ilk yıllarında Picasso’nun   etkisi altında hayli başarılı ve yarını için umut veren figürlü kompozisyonlar yaptığı halde uzun süre D Grubu sergilerine katılmamıştır.Kübist-in acı  anlayı la  gerçekleştirdiği figür ve nesnelerin soyutlamasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Salih Urallı, D Grubu’nun 1939’daki sergisine resim vererek katılmış, sürekli olmamakla birlikte Grubun diğer sergilerine de katılmıştır.

1941’de Halk Partisi tarafından yurt gezileri kapsamında Manisa’ya gönderilmiş daha  sonra  Ankara  İsmet  Paşa  Enstitüsü’nde  resim  öğretmenliği yapmıştır.

Resim Turkishpaintings.com'dan alınmıştır.

No comments:

Post a Comment