Monday, July 4, 2011

İki Müzisyen Kız, Osman Hamdi Beyİki Müzisyen Kız, 1880 Tuval / Yağlıboya Suna - İnan Kıraç Koleksiyonu

Osman Hamdi Bey'in Paris'te resim eğitimi aldığı yıllarda Jean- Leon Gérôme'un ve Gustave Boulanger'nin öğrencisi olması ve onların etkisiyle Oryantalist konulara yönelmesi, Türk resminde figür geleneğini başlattığı gibi, fotoğraf-resim ilişkisinin de yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. O halde Osman Hamdi Bey'in Oryantalist bir ressam olup olmadığını şimdilik bir kenara bırakıp onun resimlerinde fotoğrafla olan ilişkiye bakmak da yararlı olacaktır. “İki Müzisyen Kız” adlı resmi de bu bakış açısına imkan tanımakta.Osman Hamdi Bey'in, resimlerinde figürlerini değişik mekanlarda betimlediği ve bazen aynı mekanları kullandığı bilinen bir gerçektir. Osman Hamdi Bey'in resimlerine fon oluşturan mimari arka planlarda Osmanlı ya da Selçuklu, dolayısıyla da İslam dekorunun yer aldığı da hemen hemen tüm resimlerinde görülebilmektedir. Osman Hamdi Bey, resimlerinde gerek mimari arka planlarda gerekse figürlerinin ya da aksesuarlarının büyük çoğunluğunda, ayrıntılı bir fon yaratmak ve figürlerinde de kostüm detaylarına yer vermek amacıyla kareleme yöntemiyle büyüttüğü fotoğraflardan yararlanmış bir sanatçıdır. Osman Hamdi Bey'in resimlerinde fotoğrafı bir araç olarak kullandığı, muhtemelen Bursa Yeşil Camii içinde resimlediği “İki Müzisyen Kız” tablosunda görülmektedir.

Kaynak
SanalMuze.org

No comments:

Post a Comment