Tuesday, July 19, 2011

Христос у Гетсиманији
Ђура Јакшић , Христос у Гетсиманији , 1852 ( Đura Jakšić, Krist u Getsimaniji ,1852 )


Еванðеље по Матеју 26:36-39

36Исус дође с ученицима у маслиник назван Гетсемани те рече ученицима: 'Седите овде док се ја одем помолити!'

37Поведе са собом Петра и обојицу Зеведејевих синова. Обузму га тескоба и жалост.

38Тада им рече: 'Душа ми је насмрт схрвана тугом. Останите овде и бдите са мном. '

39Оде мало даље и падне ничице молећи се: 'Оче мој! Ако је могуће, поштеди ме ове чаше! Ипак, нека буде по твојој, а не по мојој вољи. '

No comments:

Post a Comment