Sunday, February 13, 2011

İstek,Hareket,Genişleme…Eugene Delacroix

Otoportre

26 Nisan 1798 Charenton-Saint-Maurice doğumlu olan Ferdinand-Victor-Eugene Delacroix 13 Ağustos 1863te Paris’te ölmüştür. Yapıtlarındaki renk kullanımıyla hem izlenimci, hem de ard izlenimci ressamları etkileyen Fransız ressam.Konularını daha çok tarihsel ve güncel olaylarla edebiyattan seçmiştir.1832’de Fas’a yaptığı gezi, daha egzotik konulara yönelmesine yol açmıştır.

Ailenin dördüncü çocuğu olan Delacroix’nın babası 1798’de Flemenk elçiliğinde bulunmuş, 1805’te de Bordeaux belediye başkanıyken ölmüştü. Ama asıl babasının devlet adamı Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord olduğu da söylenir.On yedi yaşına değin klasik konular üzerine eğitim gördü . Seçkin ve sanatsever aile ortamında müzik ve tiyatro sevgisi kazandı ; edindiği davranış biçimleri ve ilişkilerle tam bir salon adamı oldu. 1815’te akademik eğilimli ünlü ressam Baron Pierre-Narcisse Guerin’den ders almaya başladı. Bu arada tarihsel konuları işleyen Antoine-Jean Gros ile tanıştı , kral yanlısı ressam Baron François Gerard’ın toplantılarına katıldı .1882 gibi erken bir tarihte devlet adamı ve tarihçi Louis Thiers’nin desteğini kazandı.1830’larda içişleri bakanlığı yapan Thiers onu mimari ve dekorasyon işlerinin başına getirdi.
Napolyon Savaşları’nın ardında bıraktığı hüzün duygusuyla büyüyen Delacroix, Fransız ressam Thedore Gericault , İngiliz ressam Richard Parkes Bonington , Polonya asıllı besteci ve piyanist Frederic Chopin ve Fransız yazar George Sand gibi romantik sanatçılardan etkilendi.Ama Romantik hareket içindeki , Victor Hugo , Hector Berlioz gibi sanatçıların yer aldığı kavgalara katılmadı.Delacroix’nın güçlü bir düş gücü ,ince bir zekası ve az bulunur bir duyarlılığı vardı.Bu özellikleriyle yüzyılın belki de en az anlaşılan sanatçısı oldu.
Kaynakça 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı
İnankur, Zeynep Orientalism : Delacroix to Klee
BENJAMIN, ROGER DELACROIX
NERET, GILLES
Mehmet Kahraman

No comments:

Post a Comment