Tuesday, March 1, 2011

Sandro Boticelli


Üç Güzeller

Botticelli, 15. yüzyıl Floransa Sanatı’nda insan figürü, öykü anlatımı ve antikiteye yaklaşımıyla ayrı bir yere sahiptir. Onun resimlerinde antikiteden yararlanma, sadece kompozisyonda antik öğelere yer vermekle kalmaz, o konularını da pagan mitolojisinden seçer. Bu nedenle Botticelli’nin sanatı, şiirsel tarzı ve mitolojik konuları nedeniyle eleştirmenler tarafından, Pompei 2.Stil  ve 4. Stil resimleriyle karşılaştırılmaktadır.

Kadın Portresi

Botticelli’nin klasisizmi, Roma sanatının özellikle İ.S. 2. yüzyıl döneminin klasisizmi niteliğindedir ve Rönesans gelişim çizgisinin temelinde bulunur. Siparişlerinin büyük çoğunluğunu Floransa’daki Medici Ailesi’nden alan Botticelli, “Primavera” (İlkbahar) (c.1482), “Venüs’ün Doğuşu” (c.1485), “Lorenzo Tornabuoni ve Liberal Sanatlar” (1486), “Üç Güzellerin Genç Kadına Armağanı” (1486) ve “İftira” (c.1494) gibi resimlerinde klasik dönem kabartmalarından etkilenmiş ve bunların bir kısmında antik mitolojiden ve alegorilerden yararlanmıştır.

Antik düşünce ve sanatın 15.-16. yüzyıl Batı resim sanatı üzerindeki yansımaları [Influences of antique thought and art on 15th-16th centuries Western art of painting] 
Burcu Pelvanoğlu

No comments:

Post a Comment