Monday, January 11, 2016

Şamlı Aziz Yuhanna ( 672-776 )

Emeviler doneminde yaşayan Şamlı Aziz Yuhanna, Emeviler devrinin önemli memurlarından Sergius Mansur'un oğlu olarak 672 yılında dünyaya gelmiştir.Dedesi de babası gibi devrinin önemli kişilerden biri olan Şamlı Aziz Yuhanna, Emevi halifelerinden Abdul-melik ( 685-705 ) ve I. Velid devrinde Emevi devleti adına önemli görevlerde bulunmuştur.Daha sonra bu önemli görevlerinden ayrılarak Kudus yakınlarındaki Mar ( Aziz ) Saba manastırına kapanarak Hıristiyan Teolojisi için çok önemli eserler ve Hıristiyan liturjisinde hala kullanılan bir çok ilahi eser vermiştir.Aziz Yuhanna'nin Ortodoks dünyası için önemli olmasının bir diğer sebebi ise 8. Yüzyılda Bizans devletinde etkili olan ve sanat tarihi için mühim bir olay olarak kabul edilen İkonalar ve Dini içerikli figürlerin manastır, kilise ve katedrallerden kaldırılması ve yok edilmesi gereği ile ortaya çıkan Ikonaklazm akımına karşı İkonaların Hıristiyan liturjisinde önemli bir yeri olduğunu savunmuştur.


Kaynaklar

Ohridski Prolog : Aziz Vladika Nikolaj
Fathers of the Church: Writings , St. John of Damascus - Translated by Frederic H.Chase

No comments:

Post a Comment