Monday, January 11, 2016

Slav El Yazmaları

6.yüzyıldan itibaren Slavlar, kabileler halinde Tuna nehri boyunca ilerleyerek Balkanlara yerleşmeye başlamışlardı.7. Yüzyılda artık Balkan coğrafyası Slav kabilelerinin fethi ile coğrafyası diye anılmaya başlamıştır. Slavların Bizans kuvvetlerine rağmen, 614 senesinde Edirneye kadar gelmişler ve Selanik şehrinini üç defa kuşatmışlardır. Bugün Ispanya'da bulunan 754 yılına tarihlenen latin dilinde yazılmış olan kronikte ( Chronicle of 754 ) Bizans Imparatoru Heraklius döneminde Slavların Yunanistan yarımadasını ele geçirdiğini belirtmiştir. Sırplar ve Hırvatlar 7. yüzyıldan itibaren balkanlarda teşkilatlanarak ve bazı tarihi kaynaklarda 8-9 yüzyıl itibari ile güçlenmeye başlamış önemli Sırp ve Hırvat knezlerinin isimleri geçmeye başlamıştır. Viseslav, Radoslav ve Prosigoj gibi ilk Sırp knezlerinin yani sıra Ljudevit Posavski, Tripimir gibi ilk Hırvat knezleri olarak bazı tarihi kaynaklarda isimleri zikredilmiştir. Bir Bizans eseri olan Aziz Demetrius'un mucizeleri adli eserde Slavlar genel adi ile Balkan coğrafyasına yerleşen ilk Slav kabilelerinin isimlerini zikreder. Drogubites, Sagudates, Velezgetes, Bajunetes, Berzetes gibi Slav gruplarının ismini vererek Selanik şehrini kuşatmasını anlatan Aziz Demetrius'un mucizeleri adli kitapta bu Slav kabilelerinin birçok yeri ele geçirmesine ragmen Selanik şehrinin düşmemesinin Aziz Demetrius'un bir mucizesi olarak kitabin ikinci cildinde belirtmiştir.Balkan toprakları Slavların bölgeyi fethedişinden önce Bizans toprakları içinde yer almaktaydı. Bizans döneminde Balkanlar Moesia, Macedonia, Pannonia, Illyrium, Dalmatia adlarıyla bölgeler seklinde Bizans İmparatorluğunun Avrupa kıtasındaki eyaletlerini teşkil etmekteydi. Bölgenin kadim halklarından Traklar, Dacyalilar, Iliryalilar gibi halklar Slavların bölgeyi ele geçirmesinden sonra Slavların bölgeyi asimile etmesinden dolayı bir kısmı Slavların yönetiminde asimile olup Slavlaşmışlardır.Balkan Coğrafyasına yerleşen Slav kabilelerinden Ezerites, Melingoi, Belegezites, Smolyani kabileleri Yunanistan yarımadasına , Draguvites, Recchines, Sagudates, Strymonites, Vajunites, Berziti kabileleri Makedonya civarına , Braničevci, Timočani kabileleri Sırbistana, Travunians kabilesi Hersek ve batı Karadag topraklarina, Zagorites, Zachumliani, Kanalites, Narentines, Dalmacya bolgesine Carantanians Slovenya, Docleani Guney Karadag, Guduscani Hırvatistan topraklarına yerleşen ilk Slav topluluklarıdır. Bu kabileler daha sonraları Balkanların önemli bir kısmının Slavlaşmasına neden olmuşlardı.


Slavlar hakkında Noemi bir diğer kaynak ise Konstantinos VII Porfirogennetos tarafından yazıldığı düşünülen  De Administrando Imperio'dur. Slav tarihi ve Slavların Hristiyanligi kabul etmeleri hakkında önemli bilgiler içeren eserde kitabin 53 bölümünden 8 Dalmaçya ve Güney Slav prenslikleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. De Administrando Imperio'nun 30 ve 31. bölümlerinde Hırvatlar ve Sırplar hakkında önemli bilgiler vermiş. Dalmaçya da yaşayan Hırvatların , Pagan-Beyaz Hırvatlardan geldigini ve Asia Minor'a dogru uzanan kisminda yasayan Vaftiz olmamis Pagan Slavlarin ise  “ Sirp “ olarak adlandirildigini belirtmistir. Hırvatların hristiyanlik ile tanışmaları hakkında önemli bilgiler veren eserde Bizans İmparatoru Heraclius'un Roma'dan papazlar isteyip Dalmaçya bölgesine yolladıklarını anlatır.Sırpların ise hristiyanlikla temaslarını Hırvatlarla aynı şekilde Bizans İmparatoru tarafından  Roma'dan gelen din adamları tarafından vaftiz edilip hristiyanlikla tanışmalarının yanı sıra döneminin politik olaylarını Vlastimirovic hanedanı ve Sırp Knezi Vlastimir'in Mutimir, Strojimir ve Gojnik adlı üç oğlu ile 848 yılındaki ilk Sırp-Bulgar savaşından bahseder.

Slavların batı yönünden bir diğer komşusu olan ve dönemin süper gücü Frank İmparatorluğu döneminde yazılan Annales Regni Francorum yani Frank yıllıklarında da Slavlar hakkında kayda değer bilgiler vardır.Kaynaklar

The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region C.500-700
: Florin Curta
Europe's Barbarians AD 200-600: Edward James
De Conversione Croatorum Et Serborum: A Lost Source: Tibor Živković
South Slavs under the Byzantine Rule 600-1025  :Tibor Živković
Србија у доба Немањића: од кнежевине до царства: 1168-1371: илустрована хроника Насловна Милош Благојевић, Сретен Петковић

No comments:

Post a Comment