Sunday, February 13, 2011

Ahmet Ziya Akbulut 1869-1938


SultanAhmet Camii


Harbiye'den 1887 yılında mezun oldu. İlk sanat eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde Osman Nuri Paşa 'dan, Harbiye'de ise Hoca Ali Rıza Beyden aldı. Mezuniyetinden sonra Erkan-ı Harbiye resimhanesine atanarak 1894 yılına kadar burada çalıştı. Bu tarihte yüzbaşılığa yükselince Osman Nuri Paşa 'ya yardımcı olarak Kuleli Askeri Lisesi'ne atandı. 1894 yılında Ameli Menazır ve 1896 yılında Usulu Ameliye-i Fenni Menazır adlı eserleri yayınlandı.Menazırcı Rıza diye anılan sanatçı Resimlerinde her ayrıntıyı aynı netlikle işlemesi ile bilinir, ayrıca sanatçı 1914 yılında Sanay-i nefise mektebinde perspektif hocası olarak da görev yapmıştır

No comments:

Post a Comment