Tuesday, February 15, 2011

Kapıdağlı Konstantin3. Selim'in cülus töreni

18. yüzyıl sonlarından 1807'e kadar , özellikle 3. Selim ( 1789 - 1807 ) döneminde etkin olan Rum asıllı Konstantin, Kapıdağ yarımadasının güneyindeki Kyzikos kentinde doğmuştur.Sanatçı portre dışında, Duvar resimleri, manzaralarve dini konulu resimlerde yapmıştır.Kağıt üzerine guvaş yağlıboya ve tuval üzerine yağlıboyayla büyük boyutlu resimler yapan sanatçının en tanınmış eseri oturan pozda yaglıboya Sultan 3. Selim portresidir.Bu tablonun sol alt köşesinde 1803 tarihi bulunur.Bu tablo 3.Selim tarafından çok beğenilince sanatçıdan1. Osman'dan 3. Selim'e kadar hüküm sürmüş Osmanlı Padişahlarının portrelerinin yapılmasını istenmiştir.Guvaş tekniğiyle oluşturduğu bu dizi portrelerde Konstantin, padişahları daha batılı bir biçimde ayakta, yarım boy ve dörtte üç profilden göstermiştir.Bunların altlarındaki dörtgen çerçeveler içerisinde de padişahların kazandığı zaferleri fethettiği yerleri ve yaptırdıkları yapıları gösteren sahneler yer almıştır.Konstantin, 3.Selimden önceki sultanların fizyonomisini ve giysilerini doğru bir biçimde yansıtabilmek için Levni Silsilename'sine başvurmuştur.Yeni bir anlayış ve tekniğin ürünü olan bu dizi portreler, 2. Mahmud döneminde Londra'da gravürlenerek Young Albümü adıyla basılmıştır

3. Selim'in portresi

Sanatçının Kurtuluş'taki Demetrius Kilisesinde bulunan bazı İncil sahneleri ve Aziz portreleriyle '' Konstantinos Kyzikenos'' İmzalı Çarmıhta İsa ( 1807 ) tablosu, onun saray dışı çalışmalarıdır.Bu eserlerin resimsel yetkinliği sebebiyle sanatçının Avrupa'da, Muhtemelen İtalya'da, eğitim görmüş olabileceği üzerinde durulmuştur

Osmanlı Minyatür Sanatı - Banu Mahir

No comments:

Post a Comment