Wednesday, February 16, 2011

Mehmed Sami Yetik (1878-1945)

İsmailtepe Savaşı


Türk Resim Sanatı içerisinde “savaş ressamı” olarak ünlenen Mehmed Sami Yetik, Şişli Atölyesi’ne katılan bir başka sanatçıdır. Yetik’in burada verdiği düşünülen eserlerden “Karakol / Hücuma Kalkış / Keşif Kolu”, Empresyonist bir teknikle, “rahat ve geniş fırça vuruşlarıyla” ele alınmıştır. Bu da, eserin Şişli Atölyesi’nde gerçekleştirildiği fikrini güçlendirmektedir. Sanatçının bir diğer eseri “İsmail Tepe Savaşı”, muharebe alanını gösteren eserlerden biridir.

No comments:

Post a Comment