Wednesday, February 16, 2011

İbrahim Çallı

Türk Topçuları/Topçu Mevzi Alırken
Tuval üzerine yağlıboya
1917

1914 yılında, Paris’teki sanat eğitimini yarıda bırakarak İstanbul’a dönen İbrahim Çallı, Şişli Atölyesi’nde görev almış sanatçılardan biridir. Çallı’nın burada “disiplinli bir çalışma programı” sonunda ürettiği çalışmalarda, Çanakkale Muharebesi’ne ilişkin çeşitli konuların ele alındığı görülmektedir. Bunların arasında,
“Siperde Sabah” ve “Siperde/Gece Baskını” , siper yaşamını yansıtan eserlerdendir. Özellikle ikinci eser, sisli bir ortamda konumlanmış asker figürlerinin yüzlerindeki korku ifadeleriyle, “baskın yeme sahnesinin dehşetini” “ustaca” ortaya koymaktadır. “Klasik bir beğeniyle”, diyagonal bir kompozisyon içerisinde ele
aldığı, bir top arabasını yürütmekte olan atlı ve yaya askerleri betimlediği “Türk Topçuları/Topçu Mevzi Alırken” adlı çalışması da, sanatçının, askerlerin gayretini konu aldığı bir eserdir. Çallı, ayrıca, arka planda yalnız, beyaz bir at ve ön planda başını arkadaşının omzuna dayamış yaralı bir asker tasviri içeren, kalın renk tuşlarıyla şekillenen bir çalışma daha ortaya koymuştur.Bu noktada Ali Cemal Ben’im’in de, savaşın duygusal yönünü gösteren bu tip bir dayanışma sahnesini, bir Türk askerinin, düşman askeriyle olan ilişkisi çerçevesinde ele aldığı belirtilmelidir. İbrahim Çallı’nın, burada değinilen eserlerinin tümü Viyana Sergisi’nde sergilenmiştir.

No comments:

Post a Comment