Sunday, February 13, 2011

İllüzyonizm ve Tiepolo


18.yüzyıl Avrupası'nda '' Tarih resmi '' dalında en ünlü sanatçı olarak kabul edilen Tiepolo, çok genç yaşında Venedik sanat ortamında kendini belli eder.Büyük Fresklerden mihrap resimlerine tuvallerden desen ve taslaklara kadar tüm sanat etkinliklerini, şaşırtıcı bir kolaylık ve rahatlıkla ele almışır.Büyük bir dekoratif resim geleneğine sahip olan İtalya'da, 18.yy Venedik ressamları tarafından gerçekleştirilen en güzel örnekler, Veneto bölgesi dışında bulunmaktadır.Uluslararası koruyuculuktan yararlanan sanatçı, Würzburglu prens Başpsikoposun koruyuculuğunda daha sonra III.Carlos'un resim alanındaki siparişlerini yerine getirdi. Onları yücelten fresk dizileri yapan sanatçı ayrıca, Kilise tarikatlarından gelen siparişler doğrultusunda dini resimler betimlemiştir.Avusturya, İspanya ve Almanya gibi bir çok değişik Avrupa ülkesinde çalışan sanatçının en önemli yapıtları duvar resimleri olarak kabul görmektedir.Genellikle çok görkemli ve teatral etki bırakan resimler yapan sanatçı, mekan etkisi vermek için arka planda açık tonlar kullanır.Bu planların önüne de birbirini izleyen renkler çok aydınlık etki bırakan resimler yaparak Yanılsamacı ( İllüsyonizm ) ressamın Venedikli olmasından kaynaklanır.Mekanları optik açıdan büyüten bu etkileyici duvar resmi türü Venedik'in Veronese'den beri adeta alamet-i farikası, değişmez bir özelliği haline gelmişti.Tiepolo, 1740-1750 yılları arasında, Venedik'teki en büyük dekorasyon işlerinden birini almıştır.Labia Sarayı'ndaki balo salonunun duvarlarına Antonie ve Kleopatra'yı konu edinen fresklerin yapımını üstlenir.Tiepolo'nun İtalya dışında aldığı ilk iş Wurtzbourg'da Piskopos-Prensin yeni sarayının resimleridir.Bunlar, sarayın salonu ve büyük merdiven tavanlarına betimlenir.İmparatorluk salonunun tavanında Fréderic Barberousse'un eşi Beatrice'in Apollon tarafından gökyüzüne çıkarılışı anlatılmaktadır.Wurtzbourg'da Piskopos-Prensin yeni sarayının sarayın şapelinde Tiepolo'nun yaptığı 2 tane sunak resminden etkilenen Başpsikopos bir de merdiven evini resmetmesini için sanatçıya sipariş vermiştir.Tiepolo'nun resimlediği merdiven holünde, Tavan adım adım izleyicinin gözünde açılmaktadır.Bir anda algılanmak için yapılmamış olan fresklerde, çıkarken ilk önce Amerika kıtası sonra gökyüzü ve Apollon sınra asya ve Asya kıtası görülüyor. Başpsikoposu yüceltmek için yapılan fresklerde anlatılmak istenen olay ise 4 kıtanın pskopos onuruna birleşmesidir.

Bibliografya

-18.Yüzyıl Avrupa Resmi-Semra Germaner

- Rönesanstan Günümüze Resim sanatının Öyküsü

No comments:

Post a Comment