Sunday, February 13, 2011

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti


Türk ressamlarını bir araya getiren ilk örgütlenme Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’dir.1908’de kurulan cemiyet, 1929’da Müstakil Ressamlar ve Heykelciler Cemiyeti’nin kuruluşuna kadarki tek ressamlar birliğidir.1921’de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926’da Türk Sanayii Nefise Birliği ve 1921’daysa Güzel sanatlar Birliği adını alan cemiyet, dönemin önde gelen ressamlarını bir araya getirebilmiştir. Ressam Ruhi Bey’in önerisiyle bir araya gelen Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Şevket Dağ, Ahmet Ziya, Hikmet Onat, Ahmet İzzet, Osman Asaf, Hüseyin Haşim gibi ressamların girişimiyle kurulan cemiyet, dönemin sanat ve sanatçı sorunlarına eğilen biricik örgütü olmuştu. İlk başkanlığını Ressam Sami Yetik’in yaptığı cemiyet’e Halil Paşa, Zekai Paşa, Nazmi Ziya, Avni Lifij, Feymahan Duran, Müfide Kadri gibi ünlü Ressamlar katılmıştı.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti tıpkı Sanayii Nefise Mektebi alisi gibi Abdülmecid tarafından desteklenmiş, şehzade derneğin sergilerine katıldığı gibi, cemiyetin yayın organı ve Türkiye’nin ilk sanat dergisi olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası’nın yayımlanmasına da yardım etmişti.Cemiyetin kurulması, Batılı anlamda yağlıboya sanatının Türk kültür ve sanat hayatındaki yerini almasının önemli atılımlarından biri oldu.Cemiyet, Galatasaray Sergileri’yle Türk ressamlarının eserlerinin tanıtımının öncülüğünü yaptı.Her yıl İstanbul’da açtığı sergilere, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Ankara’da açılan sergilerde katıldı.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası 1910’da yayın hayatına girdi. Mimarlık, Heykel ve resim çalışmalarıyla ilgili etkinlikler hakkında bilgi ve haberlerle dolu olan dergi, Sanayi Nefise Mektebi mezunlarının etkinliklerine de yer veriyordu.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti etkinliklerinin oturduğu ve benimsendiği yıllarda yurda dönen 1914 kuşağı sanatçıları hazır bir dernek ve bir mecmuayla karşılaşmışlardı.

Kaynakça
Thema Larousse 6.cilt

No comments:

Post a Comment