Sunday, February 13, 2011

Naif Bir Sanatçı :FAHİR AKSOY


FAHİR AKSOY 1916 yılında İstanbul da doğdu.Fevziye ve Edirne liselerinde ,High School ve Göztepe Amerikan kolejinde eğitim ve öğrenim gördü. Yaşama gazetecilikle başladı (1935).Vakit ve Edirne Postası gazetelerinde ilk yazıları yayınlandı.Sonra bir çok gazete ve dergide sanat konularında , hikaye ,inceleme,kronik,eleştiri ve röportaj dallarında muhabirlik ve yazarlık yaptı. 1947 de siyasi bir gazete, 1974 de kültür ve sanat konularını içeren ‘’Köken’’ adındaki bir dergi yayınladı. Halk sanatı, Mevlevi sanatı,Bektaşi sanatı üzerine televizyon için üç filmin metnini yazdı ve danışmanlığını yaptı.16.yüzyılda yaşamış ve çok yönlü bir sanatçı olan Matrakçı Nasuh ‘un iki yazmasındaki minyatürlerden renkli belgesel iki film yaptı. Türkiye ‘de 40 il ve ilçede ,Almanya Fransa,İsviçre ‘de kişisel sergiler düzenledi.Bulgaristan ve İsveç ‘te karma sergilere katıldı.Sanat üzerine yazmış olduğu dört kitap bulunmaktadır.Bunlar Sanatta Batı Öykünmeciliği ve Üç Yazarla Tartışma , Türk Resminde Değişme ve Yenileşme,Hacıbektaş Veli ve Sanata Yaklaşımı ,Naif Sanat ve Türk Naifleri ‘dir.Sanatsal yaşamı boyunca naif sanatın varolma biçimin anlatmak için uğraşmıştır.Sanat eğitimi almamış bir sanatçıdır.Ferid Edgü Yeni Edebiyat dergisinde Fahir Aksoy için yazmış olduğu bir yazıdan bir paragrafta: ‘Naif resmi özel olarak seçmemiştir.Onun söylemek, anlatmak ‘’derdini dökmek’’ ihtiyacını karşılayan, ona kendi dışa vurmada en geniş olanağı veren resim sanatı olduğu için resim yapmaktadır.Hiçbir önyargısı olmadığı için bu alanda herkesten daha çok özgürdür o..Fahir Aksoy işte bu özgürlüğünü kullanıyor.Ve ulusun bütün anonim sanatçılarıyla Anadolu’nun kahvelerini bezeyen taş baskılarıyla, dinsel resimlerle , ilkel resimlerle, buluşması, onları yeniden yorumlaması, onlardan yola çıkarak yeni yaratışlarda bulunması dış dünyayı yorumlaması bu özgürlük içinde oluşuyor,bu özgürlük içinde pişiyor , bu özgürlük içinde kotarılıyor. Sonunda ortaya koyduğu eserler nice bilginlerin , nice ustalıkların eserlerini böylece aşıyor…’’ Sanatçı sanat üzerine daha önce bahsettiğimiz gibi yazmış olduğu kitaplarından sonra Kürdün Meyhanesi adlı kitabı yazdı.Bu eserde Ankara’ da 1944-1960 arası, yanan Milli Eğitim Bakanlığı'na çok yakın bir restoran-meyhane olan 'Yeni Hayat Lokantası' (sahibinin Kürt oluşundan dolayı Kürdün Meyhanesi diye anılıyor) adında bir mekânda oluşan ilginç olaylar ve kişilerle ilgili anıları anlatıyor. Sanatçı İzmir de kurmuş olduğu Köken adındaki sanat galerisini yönetti.(1982-1989) Daha sonra sanatçı İzmir den ayrılıp Foça ya yerleşti ordan da Erdek e …Yaşamı oyunca göçebe bir kimlik ile yaşamış olan sanatçı belli bir coğrafyada uzun süre kalmadı.Devamlı bir hareketlilik hakim hayatında .Bu hareketlilik en son Balıkesir’in Erdek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında son buldu.Naif resmin ustası Fahir Aksoy’un cenazesi Erdek şehir mezarlığında toprağa verildi. 


KAYNAKÇA 
Naif Sanatlar ve Türk Naifleri---------Fahir AKSOY Ahh Fahir ahh-----------Adalet AĞAOĞLU (Radikal gazetesi kültür sanat) Yeni Edebiyat Dergisi :Resimler:Kasaba –İnanç------Ferid EDGÜ

No comments:

Post a Comment